Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Centrum pro výzkum, vývoj a inovace pro tento profil zadavatele.

Položka: Hodnota:
Název: Centrum pro výzkum, vývoj a inovace
Právní forma: občanské sdružení
Ulice a číslo popisné a orientační: U Mlýna 1075
Obec/Město: Slavkov u Brna
Poštovní směrovací číslo (PSČ): 684 01
Kraj: Jihomoravský
Identifikační číslo (IČ): 26580985
Evidenční číslo ve Věstníku: 231582
URL: http://www.cvvi.eu/
URL profilu zadavatele: http://profilzadavatele.cvvi.eu
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: JUDr. Jan Rakušan, MBA; předseda představenstva

Seznam archivních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele CVVI.

Název zakázky: Stáže v inovativních firmách

Kontaktní osoba:Mgr. Emília Lacková
Telefon:+420 777 357 323
E-mail:emilia.lackova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 8.9.2013
Lhůta pro podání nabídek (datum): 23.9.2013
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který je inovační firmou se sídlem na území EHP a který poskytne praktické stáže včetně odborného mentoringu a souvisejících služeb cílové skupině v rámci zemí EHP mimo území ČR.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 960 000,- Kč
Hlavní místo plnění: ČR a EU
Předmět CPV: 80530000-8
Datum uveřejnění zakázky: 8.9.2013
Stav veřejné zakázky: Veřejná zakázka byla ukončena

24.10.2013 01:30  Smlouva o dílo
24.10.2013 01:30  Výsledek výzvy