Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Centrum pro výzkum, vývoj a inovace pro tento profil zadavatele.

Položka: Hodnota:
Název: Centrum pro výzkum, vývoj a inovace
Právní forma: občanské sdružení
Ulice a číslo popisné a orientační: U Mlýna 1075
Obec/Město: Slavkov u Brna
Poštovní směrovací číslo (PSČ): 684 01
Kraj: Jihomoravský
Identifikační číslo (IČ): 26580985
Evidenční číslo ve Věstníku: 231582
URL: http://www.cvvi.eu/
URL profilu zadavatele: http://profilzadavatele.cvvi.eu
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: JUDr. Jan Rakušan, MBA; předseda představenstva

Seznam archivních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele CVVI.

Název zakázky: Zajištění účasti na veletrzích v EU

Kontaktní osoba: Mgr. Emília Lacková
Telefon: +420 777 357 323
E-mail: emilia.lackova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 4.9.2013
Lhůta pro podání nabídek (datum): 18.9.2013
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění účasti na vybraných veletrzích v EU:
EQUIP AUTO, který se koná v Paříži, Francie, v termínu: 16.10 – 20. 10. 2013,
PRODUCTRONICA, který se koná v Mnichově, Německo, v termínu: 12. 11. - 15. 11.2013,

kde budou prezentovány a propagovány aktivity projektu Kooperační platforma VTP Milovice a Vědeckotechnický park Milovice s cílem aktivně podporovat spolupráci a navazování kontaktů s potenciálními zahraničními partnery.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 560 000,- Kč
Hlavní místo plnění: ČR a EU
Předmět CPV: 80530000-8
Datum uveřejnění zakázky: 4.9.2013
Lhůta pro podání nabídek (čas): 13:00 hod
Stav veřejné zakázky: Veřejná zakázka byla ukončena

časy uveřejnění dokumentů:
2013-09-24 23:35   Smlouva o dílo
2013-09-24 23:35   Výsledek výzvy