Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Centrum pro výzkum, vývoj a inovace pro tento profil zadavatele.

Položka: Hodnota:
Název: Centrum pro výzkum, vývoj a inovace
Právní forma: občanské sdružení
Ulice a číslo popisné a orientační: U Mlýna 1075
Obec/Město: Slavkov u Brna
Poštovní směrovací číslo (PSČ): 684 01
Kraj: Jihomoravský
Identifikační číslo (IČ): 26580985
Evidenční číslo ve Věstníku: 231582
URL: http://www.cvvi.eu/
URL profilu zadavatele: http://profilzadavatele.cvvi.eu
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: JUDr. Jan Rakušan, MBA; předseda představenstva

Seznam archivních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele CVVI.

Název zakázky: Stáže v inovativních firmách

Kontaktní osoba:Ing. Kateřina Krpešová
Telefon:+420 777 357 323
E-mail:katerina.krpesova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 3.11.2012
Lhůta pro podání nabídek (datum): 19.11.2012
Identifikátor zakázky: P12V00000001
Druh veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který je inovační firmou působící na území ČR, u něhož budou realizovány praktické stáže cílové skupiny (cílová skupina je blíže specifikována v zadávací dokumentaci), včetně mentoringu a zpracování závěrečné evaluační zprávy, které budou orientovány na jednu z následujících oblastí související s aktivitami Vědeckotechnického parku Milovice (dále také jen VTP Milovice):
I. část – automobilový průmysl a aerodynamika
II. část – ICT
III. část – ICT II
IV. část – ostatní

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 800 000,- Kč
Hlavní místo plnění: Území ČR
Předmět CPV: 80530000-8
Datum uveřejnění zakázky: 2.11.2012
Lhůta pro podání nabídek (čas): 12:00 hod
Stav veřejné zakázky: Veřejná zakázka byla ukončena

časy uveřejnění dokumentů:
2012-11-02 22:00  Výzva k předložení nabídky
2012-11-02 22:00  Zadávací dokumentace
2012-12-05 19:36  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
2012-12-19 13:33  Písemná zpráva zadavatele
2012-12-19 13:33  Smlouva o dílo – I. část
2012-12-19 13:33  Smlouva o dílo – II. a III. část
2012-12-19 13:33  Smlouva o dílo – IV. část