Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

Základní údaje o profilu zadavatele

Níže uvedené údaje jsou základními identifikačními parametry zadavatele Centrum pro výzkum, vývoj a inovace pro tento profil zadavatele.

Položka: Hodnota:
Název: Centrum pro výzkum, vývoj a inovace
Právní forma: občanské sdružení
Ulice a číslo popisné a orientační: U Mlýna 1075
Obec/Město: Slavkov u Brna
Poštovní směrovací číslo (PSČ): 684 01
Kraj: Jihomoravský
Identifikační číslo (IČ): 26580985
Evidenční číslo ve Věstníku: 231582
URL: http://www.cvvi.eu/
URL profilu zadavatele: http://profilzadavatele.cvvi.eu
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: JUDr. Jan Rakušan, MBA; předseda představenstva

Seznam archivních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele CVVI.

Název zakázky: Stáže v inovativních firmách

Kontaktní osoba:Mgr. Emília Lacková
Telefon:+420 777 357 323
E-mail:emilia.lackova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 8.9.2013
Lhůta pro podání nabídek (datum): 23.9.2013

Název zakázky: Zajištění účasti na veletrzích v EU

Kontaktní osoba: Mgr. Emília Lacková
Telefon: +420 777 357 323
E-mail: emilia.lackova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 4.9.2013
Lhůta pro podání nabídek (datum): 18.9.2013

Název zakázky: Stáže v inovativních firmách

Kontaktní osoba:Ing. Kateřina Krpešová
Telefon:+420 777 357 323
E-mail:katerina.krpesova@cvvi.eu
Datum zahájení řízení: 3.11.2012
Lhůta pro podání nabídek (datum): 19.11.2012